Ultrafiltrering – Höstens DisinfectorCheck resultat

Om man vill försäkra sig om att vattenreningssystemet man använder fungerar som det ska kan man då och då låta analysera vattenprover som tas före och efter reningen. Under andra halvan av år 2023 har två sådana analyser gjorts på vatten som renats med hjälpa av ultrafiltreringsanläggningen Kathari UF 1 vid Siggarden och Handelsträdgård Martin Sigg. Continue reading “Ultrafiltrering – Höstens DisinfectorCheck resultat”

PODCAST! Bigro Ab har tagit i bruk den nya strategin för bekämpning av vita flygare

I Lukes podcast om trädgårdsodling och ekonomi avsnitt 14 diskuteras hurdana erfarenheter odlarföretaget Bigro Ab har av att använda den nya strategin för bekämpning av vita flygare. Den nya strategin är ett resultat av projektet Jaustra. Continue reading “PODCAST! Bigro Ab har tagit i bruk den nya strategin för bekämpning av vita flygare”