Projekt Lyftkraft

(1/2019-5/2021)

Projektet arbetar för ökat samarbete och förbättrad kommunikation mellan växthusodlare, grönsakspackerier, rådgivare, logistik, handel och konsument. Till projektets uppgift hör även att försöka guida in det österbottniska växthusklustret mot en mer efterfrågestyrd och kundorienterad produktion, dvs. ett mer konsumtionsdrivet affärsnätverk.

Fokusområden i projektet är förutom kundorientering även granskande av olika kvalitets- och tilltrofaktorer, utmaningen med den inhemska runda tomaten samt sökande av potentiella nya grödor för växthusen. Skapandet av webbplatsen Växtkraft har också varit ett av projektets konkreta mål.

Projektet finansieras av ÖSP samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) genom ELY-centralen i Österbotten.

Se mer information i projektets presentationsblad som hittas här under Material.

Genom att skapa ett konto och logga in får du tillgång till mer material, t.ex. inspelade videor från Lyftkrafts Webbinarie-serie våren 2021!

Material

0, Array1, Array2, Array3, Array4, Array5, Array6, Array7, Array8, Array9, Array10, Array11, Array12, Array13, Array14, Array15, Array

ÖSP_info_corona_2021

Checklista för växthusföretag

Lyftkraft presentationsblad

Hygienråd 2020 ÖSP

ToBRFV_infoblad_pv

ToBRFV_hanteringsplan_2020

_Tillägg_ToBRFV_hanteringsplan_alkohol mot växtvirus

Hantering av växthusavfall_Västkustens miljöenhet

Kasvihuonejätteiden käsittely_Länsirannikon ympäristöyksikkö

AvhandlingTutkielma_HolstiRasmus

AvhandlingTutkielma_CoxMarjo

AvhandlingTutkielma_PentikainenNiko

AvhandlingTutkielma_LehtinenVirpi

AvhandlingTutkielma_JaloJohanna

Nyheter

Videor

Samarbetspartners

Finansiärer

Kontakt

Projektledare (alla projekt)

Irene Vänninen
+358 (0)50 593 2585
irene.vanninen@slc.fi

Lyftkraft

Moa Sunabacka, projektanställd
+358 (0)50 476 9032
moa.sunabacka@slc.fi