Projekt Lyftkraft

(1/2019-5/2021)

Projektet arbetar för ökat samarbete och förbättrad kommunikation mellan växthusodlare, grönsakspackerier, rådgivare, logistik, handel och konsument. Till projektets uppgift hör även att försöka guida in det österbottniska växthusklustret mot en mer efterfrågestyrd och kundorienterad produktion, dvs. ett mer konsumtionsdrivet affärsnätverk.

Fokusområden i projektet är förutom kundorientering även granskande av olika kvalitets- och tilltrofaktorer, utmaningen med den inhemska runda tomaten samt sökande av potentiella nya grödor för växthusen. Skapandet av webbplatsen Växtkraft har också varit ett av projektets konkreta mål.

Projektet finansieras av ÖSP samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) genom ELY-centralen i Österbotten.

Se mer information i projektets presentationsblad som hittas här under Material.

Genom att skapa ett konto och logga in får du tillgång till mer material, t.ex. inspelade videor från Lyftkrafts Webbinarie-serie våren 2021!

Material

E6_Projekt Lyftkraft_SLUTRAPPORT för finansiärer

Checklista för växthusföretag

Hantering av växthusavfall_Västkustens miljöenhet

Kasvihuonejätteiden käsittely_Länsirannikon ympäristöyksikkö

_Projekt Lyftkraft_MATERIALLISTA_

A1_Lyftkraft Presentationsblad

B4a_ToBRFV-Hanteringsplan

B4b_Tillägg till ToBRFV-Hanteringsplan

B5_ToBRFV-viruset ett verkligt hot

B6a_ToBRFV Infoblad om sjukdomstestkit

B6b_ToBRFV Infoblad om skummedel

B6c_ToBRFV Infoblad om tvättmedel

B8_Hantering av växthusavfall

C1_Frågeundersökning Kvalitetsuppfattningar

C2_Frågeundersökning Nya grödor

C3_Guide för direktförsäljning

D1_Smakjuryn 07092019

D2_Smakkväll för odlare 07112019

D3a_Smakjuryn 14032020

D3b_Makuraati 14032020

D4a_Smakjuryn 10072020

D4b_Makuraati 10072020

D5a_Smakjuryn 25092020

D5b_Makuraati 25092020

D6_Frågeundersökning Tomatsorter

D7_AvhandlingTutkielma_LehtinenVirpi

D8_AvhandlingTutkielma_JaloJohanna

D9_Optimal tomathantering

E1_AvhandlingTutkielma_CoxMarjo

E2_AvhandlingTutkielma_HolstiRasmus

E4_AvhandlingTutkielma_PentikainenNiko

E5_Projekt Lyftkraft_SLUTRAPPORT för odlare

F1_Webbinarium1 Inbjudan

F1_Webbinarium1 Presentation

F2_Webbinarium2 Inbjudan

F3_Webbinarium3 Inbjudan

F4_Webbinarium4 Inbjudan

F4_Webbinarium4 Presentation

Nyheter

Videor

Samarbetspartners

Finansiärer

Kontakt

Irene Vänninen, projektledare
+358 (0)29 532 2380
irene.vanninen@luke.fi