Inbesparing av gödsel vid recirkulering – Ett till exempel

Vid Siggarden Ab Oy och Handelsträdgård Martin Sigg Ab använde man ultrafiltreringsanläggningen Kathari UF 1 i knappt tre månader innan det blev dags att byta kultur i växthusen och pausa reningen. Här presenteras hur mycket gödningsämnen man uppskattningsvis har sparat genom att recirkulera. Continue reading “Inbesparing av gödsel vid recirkulering – Ett till exempel”