Jämförelse av gödselförbrukning under tredje kvartalet före och efter recirkulering – Ett exempel

I det här inlägget presenteras hur mycket gödselanvändningen vid Siggarden och Handelsträdgård Martin Sigg har minskat under årets tredje kvartal jämfört med samma kvartal förra året. Minskningen skedde tack vare att största delen av returvattnet numera recirkuleras. Continue reading “Jämförelse av gödselförbrukning under tredje kvartalet före och efter recirkulering – Ett exempel”