PODCAST! Odlare av växthusgrödor lär sig om olika vattenreningstekniker med stöd av VattRe projektet

Lukes podcast om trädgårdsodling och ekonomi avsnitt 15 handlar om projektet Cirkulär växthusekonomi (VattRe) och vad som har gjorts hittills inom projektet. Du hittar poddavsnittet här och diskussionen i textformat hittar du här.

Podden är gjord i samarbete mellan ÖSP:s projekt VattRe och Lukes projekt QuantiFarm, som är ett EU Horizon-projekt. QuantiFarm forskar i nyttan av digitala verktyg för jordbruk och ultrafiltreringssystemet som också studeras inom VattRe är ett sådant verktyg. Information om Quantifarm finns här och här.

Medverkande: Heidi Smart (projektledare) från Österbottens Svenska Producentförbund r.f. och Irene Vänninen (specialforskare) från Naturresursinstitutet.