Långsamfilter med stenullsgranulat – Analysresultat 2.4.2024 och sammanställning av alla resultat

I början av april sändes vattenprover tagna före och efter långsamfiltreringen vid Htg Strand för analys till Normec Groen Agro Control i Holland. Resultatet från analyserna och en sammanställning av alla analysresultat som fåtts hittills presenteras i det här blogginlägget.

Analysresultat från samma filter har också presenterats tidigare, läs gärna också de blogginläggen för att få en bättre förståelse för helheten och resultaten. Resultaten från första analysen och en presentation av systemet hittas här och resultaten från de två senaste analyserna hittas här.

Resultattabellerna nedan presenterar vilka (analyserade) mikroorganismer som förekom i vattenprovet taget före långsamfiltret (Bild 1) och i vattenprovet som togs efter filtret (Bild2).

Bild 1 – MSU-analysens resultat på vattenprovet som togs före filtrering 2.4.2024.

 

 

Bild 2 – MSU-analysens resultat på vattenprovet som togs efter filtrering 2.4.2024.

I tabellen nedan presenteras resultaten från alla analyser som gjorts hittills. Första gången (7.11.2023) analyserades endast ett vattenprov som tagits efter filtret. Andra provtagningsgången (4.12.2023) lämnade försändelsen att stå ett par dagar i Helsingfors på grund av snöoväder, så det är oklart om resultatet kan anses giltigt. Efter andra analysen beslutades att man istället skulle låta göra den mera omfattande MSU-analysen, för att man skulle få en bättre inblick i förekomsten av Pythium.

Bild 3 – En sammanställning av alla resultat från mikrobiologiska analyser som gjorts t.o.m. 19.4.2024.

Ytterligare analyser kommer att göras framöver och resultaten kommer att presenteras på www.vakra.fi/vattre. För närvarande planeras installationen av ett kylsystem för returvattnet vid Htg Strand, för att temperaturen på vattenflödet till långsamfiltren skall hållas på en tillräckligt låg nivå (enligt litteraturen 10-20 grader Celsius) också under sommarmånaderna. Mikrobiologiska analyser kommer också att göras på vatten före och efter andra långsamfilter som är i bruk i regionen, även de resultaten kommar att presenteras på www.vakra.fi.

Text och bilder: Heidi Smart