Projekt Digitomkku

(1/2020-06/2022)

Projekt Digitomkku jobbar med utveckling av s.k. databaserad odling som blir allt vanligare inom också växthusproduktion. Datainsamling är en viktig byggsten i projektet. Digitomkku samlar in mer och noggrannare data än vad som normalt dokumenteras i växthusen i dagsläget och detta skapar en bild av växthusets odlingsförutsättningar. Dessutom insamlas mer djupgående data kring planthälsa och även slutprodukternas egenskaper analyseras till viss del. I projektet deltar tre tomatodlingar och en paprikaodling. 

Målsättningen är att med hjälp av artificiell intelligens noggrant analysera data för att kunna prognostisera kvalitet samt även mängden som ett resultat. Ett annat mål är optimering av belysningen enligt väderprognoser med syfte att spara energi. Detta undersöks även av ett systerprojekt vid Naturresursinstitutet (Luke) men resultaten kan tillämpas också i Digitomkku. Paprikaodlingen fungerar som representant för mindre odlare och i den testas olika typer av billigare sensorer enligt odlarens egna preferenser. Därtill undersöks även möjligheterna att automatisera manuella mätningar av plantegenskaper. Vad finns redan på marknaden och hur fungerar de?

All insamlat data sparas i en databasplattform som tillhandahålls av företaget Pylot. Alla berörda parter kan föra in eller hämta data från databasplattformen. Odlarna i projektet får en större och mer noggrann överblick av odlingen via plattformens användargränssnitt (web interface). Projektets samarbetspartners kan inhämta data för sina beräkningar eller simuleringar i neurala nätverk i sökandet efter korrelationer mellan odlingsförhållanden och slutprodukternas mängd och kvalitet.

Digitomkku är ett EIP-projekt, dvs. finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och finansieras genom NTM-centralen i Tavastland. ÖSP står som projektägare och projektets övriga samarbetspartners är fyra växthusodlare (s.k. testbäddar), yrkeshögskolan Novia, Naturresursinstitutet (Luke) och Tammerfors universitet.

Material

Infoblad 1_Pylot-dataplatformen

Infoblad 2_VPD och hur klyvöppningar fungerar

Infoblad 3_VPD vs relativ luftfuktighet

Infoblad 4_NIR spektroskopi för kvalitetsmätning av tomat

Infoblad 5_ Plantregistering

Infoblad 6_stomatal conductance & porometer

Infoblad 7_Infraröd sensor för bladtemperatur

Presentation om Digitomkku projektet på Nya teknologins dag 2020 (på finska)

Nyheter

Videor

Samarbetspartners

Finansiärer

Kontakt

Irene Vänninen, projektledare
+358 (0)29 532 2380
irene.vanninen@luke.fi