Projektet Cirkulär växthusekonomi (VattRe) beviljades förlängning

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten har beviljat projektet VattRe förlängning till och med 31.8.2024. Orsaken till ansökan om förlängning var att vi inom projektet vill följa med reningsmetoderna vid recirkulering under en hel säsong för att få mera heltäckande data. Continue reading “Projektet Cirkulär växthusekonomi (VattRe) beviljades förlängning”