PODCAST! Bigro Ab har tagit i bruk den nya strategin för bekämpning av vita flygare

I Lukes podcast om trädgårdsodling och ekonomi avsnitt 14 diskuteras hurdana erfarenheter odlarföretaget Bigro Ab har av att använda den nya strategin för bekämpning av vita flygare. Den nya strategin är ett resultat av projektet Jaustra.
Du hittar poddavsnittet här och diskussionen i textformat hittar du här.

Medverkande: Jan Smith (odlingschef) och Them Luu (arbetsledare) från odlarföretaget Bigro Ab, samt Esa Palumujoki (odlingsrådgivare) från SCADS