Materialbank

Presentation om Digitomkku projektet på Nya teknologins dag 2020 (på finska)

Infoblad om Pylot-dataplatformen för insamling av växthusdata till en plats

NIR-spektroskopi för kvalitetsmätning av tomater

_Tillägg_ToBRFV_hanteringsplan_alkohol mot växtvirus

AvhandlingTutkielma_JaloJohanna

Checklista för växthusföretag

ÖSP_info_corona_2021

AvhandlingTutkielma_CoxMarjo

AvhandlingTutkielma_LehtinenVirpi

AvhandlingTutkielma_PentikainenNiko

AvhandlingTutkielma_HolstiRasmus

Kasvihuonejätteiden käsittely_Länsirannikon ympäristöyksikkö

Hantering av växthusavfall_Västkustens miljöenhet

ToBRFV_hanteringsplan_2020

VitaFlygare_infoblad

Länkar_Innoväxthus

Publikationer&kommunikationer_Innoväxthus

Tomaattijäytäkoin torjuntaohjelma_Innoväxthus

Digitaliseringslösningar_Innoväxthus

Utmaningar_Innoväxthus

NIRspektroskopi_Lillhonga_Innoväxthus

Slutrapport_Innoväxthus

AmandaAkerlund_ProGradu

RimmiRaj_ProGradu

ToBRFV_infoblad_pv

LetsGrowPresentation

Hygienråd 2020 ÖSP

Lyftkraft presentationsblad