Materialbank

Trädgård EXPO 2024 Information

UF systemet flödesdiagram

Trädgårdsnytt - Ozonoering och långsamfiltrering - två metoder som bidrar till friska och lönsamma odlingar i växthus

Trädgårdsnytt - "Recirkulär vattenhantering ligger definitivt i tiden"

Flödesdiagram Strand december 2023

Landsbygdens Folk 061023_Recirkulering minskar behovet av gödsel och vatten i växthusen

Good Cultivation Hygiene in Greenhouses 2022 SCREEN

Good Cultivation Hygiene in Greenhouses 2022 SCREEN

Good Cultivation Hygiene in Greenhouses 2022 PRINT

Jauhiaisten uudet torjuntastrategiat kasvihuonetuotannossa_LOPPURAPORTTI_18.7.2023

Jaustra_SLUTRAPPORT_SVJS

Rekommendationer av Jaustra_SVJS

Guide för bekämpning av vita flygare och Bemisia

Toimintasuositukset_Jaustra_VALMIS

Trädgårdsnytt - Bevattningen under plantornas livscykel

Gula fällor som bekämpning av vita flygare FÄRDIG

God odlingshygien i växthus broschyr 2022 för print

God odlingshygien i växthus broschyr 2022 för skärm

Trädgårdsnytt - Spara vatten med precisionsbevattning

E6_Projekt Lyftkraft_SLUTRAPPORT för finansiärer

F4_Webbinarium4 Presentation

F4_Webbinarium4 Inbjudan

F3_Webbinarium3 Inbjudan

F2_Webbinarium2 Inbjudan

F1_Webbinarium1 Presentation

F1_Webbinarium1 Inbjudan

E5_Projekt Lyftkraft_SLUTRAPPORT för odlare

E4_AvhandlingTutkielma_PentikainenNiko

E2_AvhandlingTutkielma_HolstiRasmus

E1_AvhandlingTutkielma_CoxMarjo

D9_Optimal tomathantering

D8_AvhandlingTutkielma_JaloJohanna

D7_AvhandlingTutkielma_LehtinenVirpi

D6_Frågeundersökning Tomatsorter

D5b_Makuraati 25092020

D5a_Smakjuryn 25092020

D4b_Makuraati 10072020

D4a_Smakjuryn 10072020

D3b_Makuraati 14032020

D3a_Smakjuryn 14032020

D2_Smakkväll för odlare 07112019

D1_Smakjuryn 07092019

A1_Lyftkraft Presentationsblad

_Projekt Lyftkraft_MATERIALLISTA_

C3_Guide för direktförsäljning

C2_Frågeundersökning Nya grödor

C1_Frågeundersökning Kvalitetsuppfattningar

B8_Hantering av växthusavfall

B6c_ToBRFV Infoblad om tvättmedel

B6b_ToBRFV Infoblad om skummedel

B6a_ToBRFV Infoblad om sjukdomstestkit

B5_ToBRFV-viruset ett verkligt hot

B4b_Tillägg till ToBRFV-Hanteringsplan

B4a_ToBRFV-Hanteringsplan

Infoblad 5_ Plantregistering

Infoblad 6_stomatal conductance & porometer

Infoblad 7_Infraröd sensor för bladtemperatur

Infoblad 1_Pylot-dataplatformen

Infoblad 4_NIR spektroskopi för kvalitetsmätning av tomat

Infoblad 2_VPD och hur klyvöppningar fungerar

Infoblad 3_VPD vs relativ luftfuktighet

Presentation om Digitomkku projektet på Nya teknologins dag 2020 (på finska)

Checklista för växthusföretag

Hantering av växthusavfall_Västkustens miljöenhet

Kasvihuonejätteiden käsittely_Länsirannikon ympäristöyksikkö

VitaFlygare_infoblad

Länkar_Innoväxthus

Slutrapport_Innoväxthus

Publikationer&kommunikationer_Innoväxthus

NIRspektroskopi_Lillhonga_Innoväxthus

Utmaningar_Innoväxthus

Digitaliseringslösningar_Innoväxthus

Tomaattijäytäkoin torjuntaohjelma_Innoväxthus

RimmiRaj_ProGradu

AmandaAkerlund_ProGradu

LetsGrowPresentation