Vad har det kostat att bygga långsamfiltret?

Långsamfiltret vid Handelsträdgård har byggts upp stegvis och delar har skaffats vartefter systemet har utvecklats. Kostnaderna för att bygga systemet presenteras här.

Systemet har nu varit färdigt i sin nuvarande form och i bruk i tre månader och det är dags att presentera en sammanställning av vad det har kostat att bygga det. Mera detaljerad information om hur filtreringssystemet är uppbyggt och fungerar hittar du här. Systemet är dimensionerat för ett flöde på ungefär 300 L/h. Totala kostnaden för systemet blev knappt 5 000 euro (inkl. moms), men då har allt arbete utom elistallationsarbetet gjorts av odlarna själva. Vissa mindre kostnader för exempelvis grus, skruvar, buntband och filterstrumpor (sitter på inloppet till returvattentankarna) har inte räknats med.

Bild 1 Tabellen visar de olika kostnaderna installationen inneburit. Numreringen visar var i systemet de olika materialen finns (se bilderna nedan).

 

Bild 2 Siffrorna visar var i systemet de olika materialen/delarna finns.

 

Bild 3 Elinstallationen som möjliggör automation och användning av olika spänning (12).

 

Bild 4 Till sist täcktes hela systemet in med presenningar (11) för att skydda det mot ljus.

Delarna till systemet har köpts in under år 2023 och senare halvan av 2022, så priserna reflekterar prisnivån under den tiden. Systemet ska inte ses som det enda rätta sättet att bygga ett system för långsamfiltrering, utan mycket kunde också göras på andra sätt. Filtret kommer att följas med och tester på hur det fungerar kommer att tas kontinuerligt, resultaten kommer att rapporteras i bloggen på vakra.fi/vattre.

Text och foton: Heidi Smart