Långsamfilter med stenullsgranulat – Analysresultat 2.4.2024 och sammanställning av alla resultat

I början av april sändes vattenprover tagna före och efter långsamfiltreringen vid Htg Strand för analys till Normec Groen Agro Control i Holland. Resultatet från analyserna och en sammanställning av alla analysresultat som fåtts hittills presenteras i det här blogginlägget. Continue reading “Långsamfilter med stenullsgranulat – Analysresultat 2.4.2024 och sammanställning av alla resultat”

Jämförelse av gödselförbrukning under fjärde kvartalet före och efter recirkulering – Ett exempel

Här presenteras hur mycket gödselanvändningen vid Siggarden och Handelsträdgård Martin Sigg minskade under årets fjärde kvartal jämfört med samma kvartal tidigare år. Minskningen skedde tack vare att största delen av returvattnet numera recirkuleras. Continue reading “Jämförelse av gödselförbrukning under fjärde kvartalet före och efter recirkulering – Ett exempel”