Långsamfilter med stenullsgranulat – Analysresultat 2.4.2024 och sammanställning av alla resultat

I början av april sändes vattenprover tagna före och efter långsamfiltreringen vid Htg Strand för analys till Normec Groen Agro Control i Holland. Resultatet från analyserna och en sammanställning av alla analysresultat som fåtts hittills presenteras i det här blogginlägget. Continue reading “Långsamfilter med stenullsgranulat – Analysresultat 2.4.2024 och sammanställning av alla resultat”