PODCAST! Bigro Ab har tagit i bruk den nya strategin för bekämpning av vita flygare

I Lukes podcast om trädgårdsodling och ekonomi avsnitt 14 diskuteras hurdana erfarenheter odlarföretaget Bigro Ab har av att använda den nya strategin för bekämpning av vita flygare. Den nya strategin är ett resultat av projektet Jaustra. Continue reading “PODCAST! Bigro Ab har tagit i bruk den nya strategin för bekämpning av vita flygare”