Jämförelse av gödselförbrukning under fjärde kvartalet före och efter recirkulering – Ett exempel

Här presenteras hur mycket gödselanvändningen vid Siggarden och Handelsträdgård Martin Sigg minskade under årets fjärde kvartal jämfört med samma kvartal tidigare år. Minskningen skedde tack vare att största delen av returvattnet numera recirkuleras. Continue reading “Jämförelse av gödselförbrukning under fjärde kvartalet före och efter recirkulering – Ett exempel”