Ultrafiltrering – Höstens DisinfectorCheck resultat

Om man vill försäkra sig om att vattenreningssystemet man använder fungerar som det ska kan man då och då låta analysera vattenprover som tas före och efter reningen. Under andra halvan av år 2023 har två sådana analyser gjorts på vatten som renats med hjälpa av ultrafiltreringsanläggningen Kathari UF 1 vid Siggarden och Handelsträdgård Martin Sigg. Continue reading “Ultrafiltrering – Höstens DisinfectorCheck resultat”

PODCAST! Bigro Ab har tagit i bruk den nya strategin för bekämpning av vita flygare

I Lukes podcast om trädgårdsodling och ekonomi avsnitt 14 diskuteras hurdana erfarenheter odlarföretaget Bigro Ab har av att använda den nya strategin för bekämpning av vita flygare. Den nya strategin är ett resultat av projektet Jaustra. Continue reading “PODCAST! Bigro Ab har tagit i bruk den nya strategin för bekämpning av vita flygare”

Jämförelse av gödselförbrukning under tredje kvartalet före och efter recirkulering – Ett exempel

I det här inlägget presenteras hur mycket gödselanvändningen vid Siggarden och Handelsträdgård Martin Sigg har minskat under årets tredje kvartal jämfört med samma kvartal förra året. Minskningen skedde tack vare att största delen av returvattnet numera recirkuleras. Continue reading “Jämförelse av gödselförbrukning under tredje kvartalet före och efter recirkulering – Ett exempel”

Projektet Cirkulär växthusekonomi (VattRe) beviljades förlängning

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten har beviljat projektet VattRe förlängning till och med 31.8.2024. Orsaken till ansökan om förlängning var att vi inom projektet vill följa med reningsmetoderna vid recirkulering under en hel säsong för att få mera heltäckande data. Continue reading “Projektet Cirkulär växthusekonomi (VattRe) beviljades förlängning”

Inbesparing av gödsel vid recirkulering – Ett till exempel

Vid Siggarden Ab Oy och Handelsträdgård Martin Sigg Ab använde man ultrafiltreringsanläggningen Kathari UF 1 i knappt tre månader innan det blev dags att byta kultur i växthusen och pausa reningen. Här presenteras hur mycket gödningsämnen man uppskattningsvis har sparat genom att recirkulera. Continue reading “Inbesparing av gödsel vid recirkulering – Ett till exempel”