Projektidé eller feedback

Finns det något inom växthusbranschen du tycker att man borde undersöka eller utveckla inom ett projekt? Har du tankar kring pågående eller avslutade projekt? Dela gärna dina tankar med oss här.

Vad är Växtkraft?

Växtkraft (vakra.fi) är en plattform för utvecklingen av Finlands växthusbransch. Webbplatsen fungerar inte bara som materialbank och informationskanal utan även som en mötesplats för utbyte av åsikter, kunskap och erfarenhet.

Växtkraft har skapats genom fem växthusprojekt som alla ägs av Österbottens svenska producentförbund r.f. Projektens genomförande har även varit beroende av flertalet finansiärer och samarbetspartners. Tillsammans omspänner projekten allt från växthusbranschens väg mot kundfokus till nya tekniska lösningar för ökad odlingsprecision och forskning kring hur man bättre kan bekämpa skadegörare.

Välkommen hit! Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor.

Syfte

 

Växtkraft ska fungera som ett stöd för växthusodlare även efter projektens slut. Syftet är att öka samarbetet, förbättra kommunikation och informationsspridning så att alla ska kunna dra nytta av projektens verksamhet på lika villkor.

Mål

 

Växtkrafts mål är att bidra till utvecklingsarbetet så att växthusnäringen i Finland ska vara livskraftig, hållbar, lönsam och miljövänlig även år 2030.

För vem?

 

Växtkraft är till för alla som är intresserade av växthusbranschen och dess utveckling i Finland. Informationen riktas trots allt i första hand till växthusodlare och övriga växthusaktörer.

Kontakt

Irene Vänninen, projektledare
+358 (0)29 532 2380
irene.vanninen@luke.fi

VattRe

Heidi Smart, projektledare
+358 (0)50 476 9032
heidi.smart@slc.fi