PODCAST!

Odlare av växthusgrödor lär sig om olika vattenreningstekniker med stöd av VattRe projektet

Avsnitt 15 i Lukes podcastserie om trädgårdsodling och ekonomi handlar om projektet Cirkulär växthusekonomi (VattRe) och vad som har gjorts hittills inom projektet. Podden är gjord i samarbete mellan VattRe, vars projektägare är ÖSP, och Lukes projekt QuantiFarm, som är ett EU Horizon-projekt. Du hittar länk till podden och textversionen av den här.

I podden samtalar VattRes projektledare Heidi Smart och Lukes specialforskare Irene Vänninen, som är engagerad i projektet QuantiFarm.

Vad är Växtkraft?

Växtkraft (vakra.fi) är en plattform för utvecklingen av Finlands växthusbransch. Webbplatsen fungerar inte bara som materialbank och informationskanal utan även som en mötesplats för utbyte av åsikter, kunskap och erfarenhet.

Växtkraft har skapats genom fem växthusprojekt som alla ägs av Österbottens svenska producentförbund r.f. Projektens genomförande har även varit beroende av flertalet finansiärer och samarbetspartners. Tillsammans omspänner projekten allt från växthusbranschens väg mot kundfokus till nya tekniska lösningar för ökad odlingsprecision och forskning kring hur man bättre kan bekämpa skadegörare.

Välkommen hit! Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor.

Syfte

 

Växtkraft ska fungera som ett stöd för växthusodlare även efter projektens slut. Syftet är att öka samarbetet, förbättra kommunikation och informationsspridning så att alla ska kunna dra nytta av projektens verksamhet på lika villkor.

Mål

 

Växtkrafts mål är att bidra till utvecklingsarbetet så att växthusnäringen i Finland ska vara livskraftig, hållbar, lönsam och miljövänlig även år 2030.

För vem?

 

Växtkraft är till för alla som är intresserade av växthusbranschen och dess utveckling i Finland. Informationen riktas trots allt i första hand till växthusodlare och övriga växthusaktörer.

Kontakt

Irene Vänninen, projektledare
+358 (0)29 532 2380
irene.vanninen@luke.fi

VattRe

Heidi Smart, projektledare
+358 (0)50 476 9032
heidi.smart@slc.fi