Tematräff på bruk av artificiell intelligens i växthus (17.5.23)

Artificiell intelligens har funnits mycket på ytan de senaste månaderna. Agrihubis Tematräff på 17.5. klo 9-11 granskar, hurudant är läget med användning av artificiell intelligens i växthus. Datainsamling från två tomathus och data-analys i Digitomkku projektet används som en fallstudie.