Lyftkraft-hanke

(1/2019-3/2021)

Projektet arbetar för ökat samarbete och förbättrad kommunikation mellan växthusodlare, grönsakspackerier, rådgivare, logistik, handel och konsument. Till projektets uppgift hör även att försöka guida in det österbottniska växthusklustret mot en mer efterfrågestyrd och kundorienterad produktion, dvs. ett mer konsumtionsdrivet affärsnätverk.

Fokusområden i projektet är förutom kundorientering även granskande av olika kvalitets- och tilltrofaktorer, utmaningen med den inhemska runda tomaten samt sökande av potentiella nya grödor för växthusen. Skapandet av webbplatsen Växtkraft har också varit ett av projektets konkreta mål.

Projektet finansieras av ÖSP samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) genom ELY-centralen i Österbotten.

Se mer information i projektets presentationsblad som hittas här under Material.

Materiaali

Lyftkraft presentationsblad

Hygienråd 2020 ÖSP

ToBRFV_infoblad_pv

Uutiset

Videot

Kumppanit

Rahoittajat

Ota yhteyttä