Innoväxthus-hanke

(1/2016-4/2019)

I projektet kartlades det Österbottniska växthusklustrets utvecklingsbehov. Tillsammans med lokala aktörer skapades en helhetsbild av klustrets produktions- och marknadsutmaningar och önskvärda utvecklingsriktningar specificerades. Utvecklingsprogrammets centrala målsättningar blev 1) förstärkning av kundfokus i produktionen och 2) förbättring av produktkvaliteten, speciellt gällande rund tomat.

Är det möjligt att justera produktionen enligt konsumenternas önskemål med nuvarande sorter och produktionskostnader? God smak och lång hållbarhet är två önskvärda egenskaper som tyvärr sällan hittas i en och samma tomatsort. Är det ens möjligt att få till en kvalitetsförbättring av bulkprodukter (t.ex. rund tomat) med tanke på att produktionsarealerna ökar samtidigt som priserna sjunker?

Vad är de teknologiska, biologiska, ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar att producera inhemska tomater året runt? Tomater, som konsumenterna accepterar och är villiga att betala för så att produktionen hålls lönsam trots konkurrensen med utländska produkter.

För att försöka ge åtminstone delsvar på den här frågan initierades tre nya projekt som grundar sig på resultat från och utvecklingsriktlinjer identifierade i Innoväxthus: projekt Lyftkraft, Digitomkku och Jaustra.

Materiaali

Utmaningar_Innoväxthus

Digitaliseringslösningar_Innoväxthus

Tomaattijäytäkoin torjuntaohjelma_Innoväxthus

Länkar_Innoväxthus

Videot

Kumppanit

Rahoittajat

Ota yhteyttä