Jaustra-hanke

(1/2020-3/2023)

Jaustra-hanke on saanut nimensä hankkeen otsikosta ”Jauhiaistorjunnan uudet strategiat kasvihuonetuotannossa” (ruotsiksi ”Nya bekämpningsstrategier för vita flygare i växthusproduktion”). Hankkeen tavoitteena on arvioida ja kehittää strategioita jauhiaisten (Trialeurodes vaporariorum) torjumiseksi. Hanke on jaettu seitsemään työsuunnitelmaan (AP = arbetsplan/työsuunnitelma), joista AP1 ja AP3 alkavat kesän/syksyn 2020 aikana.

Mittaamalla erilaisia muuttujia kasvihuoneissa ja haastattelemalla kasvihuonetuottajia AP1 pyrkii arvioimaan ja tutkimaan, kuinka erilaisissa kasvihuoneissa on onnistuttu jauhiaisten torjumisessa. Tutkittavia muuttujia ovat lehti- ja ilmanlämpötila, valon määrä sekä typpipitoisuudet lannoitteessa ja lehdissä. Haastattelukysymyksissä syvennytään jauhiaisen ja härmän torjuntastrategioihin sekä mm. lehtien poistamiseen liittyviin rutiineihin.

Toivomme, että sekä tomaatti- että kurkkuviljelijät, joilla on vaihtelevia kokemuksia jauhiaisten torjumisesta, osallistuisivat AP1:seen, joka yhdessä AP3:n kanssa luo edellytykset tuleville työsuunnitelmille (AP2, AP4-AP7).

AP2 tavoitteina on AP1:seen pohjautuen ensinnäkin vetää johtopäätöksiä siitä, missä määrin on taloudellisesti kannattavaa tarkkailla jauhiaisten tiheyttä sekä toiseksi määrittää kynnysarvot erilaisille jauhiaisten torjuntakeinoille. AP2 pyrkii samalla kehittämään kaupallisesti toimiville kasvihuoneille uusia, päivitettyjä strategioita jauhiaisten tarkkailuun.

AP3:n yhteydessä tutkitaan, onko jauhiaisia mahdollista torjua alentamalla typpipitoisuutta lannoitteessa ja lisäämällä seleeniä. Kokeilu toteutetaan LUKE:n (Luonnonvarakeskus) kasvihuoneessa Jokioisessa ja näiden yhteyksiä simuloidaan kaupallisissa kasvihuoneissa.

AP4-AP6 tavoitteena on jatkokehittää jauhiaisten torjuntastrategioita voidaksemme esimerkiksi ennustaa, kuinka tuholaispopulaatiot kehittyvät viljelykasveilla ja laatia suunnitelma, jonka avulla kyetään varautumaan Bemisian mahdolliseen esiintymiseen.

Materiaali

VitaFlygare_infoblad

LetsGrowPresentation

Uutiset

Kumppanit

Rahoittajat

Ota yhteyttä