Tematräff på bruk av artificiell intelligens i växthus (17.5.23)

Artificiell intelligens har funnits mycket på ytan de senaste månaderna. Agrihubis Tematräff på 17.5. klo 9-11 granskar, hurudant är läget med användning av artificiell intelligens i växthus. Datainsamling från två tomathus och data-analys i Digitomkku projektet används som en fallstudie.

Digitomkkus webcafé på svenska – materialen nu i youtube

Skåda varför används växtfysiologiska givare i praktiska odlingar och exempel på hur används data i beslutsfattandet, samt hur tomaternas sockerhalt kan mätas utan att skära tomater. 2Grows och Pylots representanter deltog också och presenterade sina digitaliska lösningar för växthusodlingar. Länken till Digitomkkus youtube kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCOEsfYhdaf8XMyrDwmPYTSw