Projektet Cirkulär växthusekonomi (VattRe) beviljades förlängning

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten har beviljat projektet VattRe förlängning till och med 31.8.2024. Orsaken till ansökan om förlängning var att vi inom projektet vill följa med reningsmetoderna vid recirkulering under en hel säsong för att få mera heltäckande data. Continue reading “Projektet Cirkulär växthusekonomi (VattRe) beviljades förlängning”

Inbesparing av gödsel vid recirkulering – Ett till exempel

Vid Siggarden Ab Oy och Handelsträdgård Martin Sigg Ab använde man ultrafiltreringsanläggningen Kathari UF 1 i knappt tre månader innan det blev dags att byta kultur i växthusen och pausa reningen. Här presenteras hur mycket gödningsämnen man uppskattningsvis har sparat genom att recirkulera. Continue reading “Inbesparing av gödsel vid recirkulering – Ett till exempel”