Digitomkku-hanke

(1/2020-06/2022)

Digitomkku-hanke on mukana kehittämässä ns. dataohjautuvaa viljelyä, joka on yleistymässä myös kasvihuonetuotannossa. Datankeruu on tärkeä osa hanketta. Digitomkku kokoaa yhteen enemmän ja tarkempaa tietoa kuin nykyään kasvihuoneissa tyypillisesti dokumentoidaan ja luo siten kuvan kasvihuoneen viljelyedellytyksistä. Sen lisäksi kerätään syvällisemmin tietoa kasvien terveydestä, ja myös lopputuotteiden ominaisuuksia analysoidaan osittain. Hankkeeseen osallistuu kolme tomaattiviljelmää ja yksi paprikaviljelmä. 

Tavoitteena on tekoälyä hyödyntämällä analysoida dataa, jotta lopputulemana voidaan ennustaa sadon laatua ja jopa määrää. Toisena tavoitteena on valaistuksen optimointi sääennusteiden mukaan energian säästämiseksi. Luonnonvarakeskus (Luke) tutkii samaa aihetta sisarhankkeessa, jonka tulokset ovat myös sovellettavissa Digitomkkuun. Paprikaviljelmä edustaa pientuotantoa; viljelmällä testataan tuottajan oman valinnan mukaan erilaisia edullisempia antureita. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia automatisoida kasvien ominaisuuksien manuaalisia mittauksia. Mitä laitteita löytyy jo markkinoilta ja kuinka ne toimivat ja millaista lisäarvoa ne antavat viljelijälle?

Kerätty data tallennetaan tietoalustalle, jonka on toimittanut Pylot. Verkoston jäsenet voivat sekä viedä että hakea tietoa alustasta. Hankkeessa mukana olevat tuottajat saavat laajemman ja tarkemman yleiskuvan viljelystä alustan käyttöliittymän kautta. Hankkeen yhteistyökumppanit voivat hakea tietoa laskelmiinsa tai mallinnuksiinsa verkostosta ja tietoalustasta etsiessään korrelaatioita viljelyolosuhteiden ja lopputuotteiden määrän ja laadun välillä.

Digitomkku on Euroopan maaseudun kehittämisrahaston rahoittama EIP-hanke ja toimii yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen kanssa. ÖSP on hankkeen omistaja ja muita yhteistyökumppaneita ovat neljä kasvihuonetuottajaa (ns. testipetiä), Novia ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Tampereen yliopisto.

Uutiset

Kumppanit

Rahoittajat

Ota yhteyttä