Phytosense-givare

Nya mätmetoder med hjälp av Phytosense flödesgivare och stamdiametergivare testas just nu inom projektet.

Inom Digitomkku prövas nya mätmetoder på hur plantorna reagerar mot olika händelser. Phytosense flödesgivare och stamdiametergivare är exempel på mätningar som berättar hur plantan mår. Med den kunskapen skall man förhoppningsvis kunna reagera och justera bevattnings- och klimatparametrarna för att bättre optimera skörden!