Vertikalodling av gurka

Luke jobbar med och har sökt patent för vertikalodling av gurka. “Gurkfabrik-projektet” vid Luke pågår fram till slutet av augusti 2022.

Läs mer på följande länk (på svenska & suomeksi):

Naturresursinstitutet tar fram ny teknik för kommersiell vertikal odling av högväxta grödor

Luke kehittää uutta teknologiaa korkeiden kasvien kaupalliseen vertikaaliviljelyyn