Jämförelse av gödselförbrukning under första kvartalet vid Htg Strand – Ett exempel

I det här blogginlägget presenteras hur mycket mindre gödsel som gått åt under första kvartalet efter att man börjat recirkulera.

Recirkuleringen vid Htg Strand inleddes 21.11.2023 vilket betyder att januari till mars år 2024 är första hela kvartalet man recirkulerat. Det är 1.1-31.3 år 2022 (period 1) och 2024 (period 2) som jämförs eftersom recirkulering med en annan reningsmetod testades under en liten del av första kvartalet 2023, data från det året kan alltså inte användas i jämförelsen. För en jämförelse av gödselförbrukningen just före och efter recirkulering inleddes se här.

Odlingen har bestått av 0,5 ha pärl- och körsbärstomat under både period 1 och 2, men under den senare perioden har det funnits flera toppar på 2/3 av odlingen. Under den tidigare perioden hade man HPS belysning, medan man till den senare hade övergått till LED. Allt returvatten, utom det som eventuellt rinner ut genom skvallerröret på returvattentankarna om de blir för fulla, återanvänds. Efter att man börjat recirkulera har man höjt målet för dräneringen från 10 procent till 20 procent.

Under period 1 vattnades 956 m3 ut till odlingen och under period 2 var vattenåtgången 1079 m3. Vid odlingen har klimatdatasystemet tidigare inte varit inställt att registrera historiska data. Därför görs uträkningarna baserat på anteckningar om månatlig vattenförbrukning och massa (kg) fast gödsel som använts för att blanda till stamlösning. Eftersom stamlösningstankarna inte varit tomma vid periodernas början eller slut kan man inte veta exakt hur mycket av stamlösningen som blandats till under en period som faktiskt använts under samma period.

Tabellen nedan (figur 1) visar hur mycket gödsel som använts för att blanda till stamlösning samt hur stor minskningen av kilogram fast gödsel tillsatt per kubikmeter bevattningsvatten har varit.

Figur 1 Tabellen visar mängden gödsel som använts och hur mycket mindre kilogram gödsel som tillsatts per kubikmeter vatten.

Uträkningen visar på en rejäl minskning i hur mycket (kg) fast gödsel man använt per kubikmeter bevattningsvatten. Man bör komma ihåg att jämförelsen är känslig då den görs mellan två så pass korta perioder och på basen av hur mycket fast gödsel man använt för att blanda till stamlösning.

En uträkning gällande hur mycket pengar man har sparat under period 2 jämfört med period 1 har också gjorts. I uträkningen har använts samma exempelpriser (Yara, oktober 2023) som i tidigare uträkningar som gjorts inom ramarna för projektet VattRe. Priserna som använts är kalksalpeter 14 EUR/25 kg, kaliumnitrat 27,5 EUR/25 kg, fullgödsel 50 EUR/25 kg, magnesiumsulfat 11 EUR/25 kg och kalciumklorid 15,5 EUR/25 kg. Uträkningen har gjorts på basen av faktisk förbrukning under de två perioderna och visar att man har sparat ungefär 1500 EUR i gödselkostnader.

Text och bilder: Heidi Smart