Vad tänker odlare av växtavbildningens möjligheter i praktiken?

I Lukes poddserie (denna gång av KuKa-projektet) på trädgårdsodling och ekonomi kan du nu lyssna på  odlarnas åsikter på växtavbildning i växthusgrödor. Justering av belysningen enligt elpriser kom upp som det viktigaste behovet.

Till podden.