Del 1 – Metoder för behandling av returvatten

På första onlinetillfället i serien Metoder för behandling av returvatten presenterades biologiska filtret BioBox av Thomas Merlöv på RaaTec och syresättning med EOD Nanoboost av Timo Kantola på EOD Europe och Matts-Erik Lindqvist på Hatec Baltic. Lyssna på dem här:

02:30 Inledande information
05:25 BioBox
43:30 EOD Nanoboost
01:06:30  Avslutande information

Inom ramarna för projektet VattRe följs en BioBox vid Handelsträdgård Strand. Vatten började släppas genom filtret redan under sensommaren, men på grund av mellanplantering kunde recirkuleringen inledas först i oktober när de gamla plantorna hade kastats ut. Det rekommenderas nämligen att BioBoxen tas i bruk med nya plantor och med icke kontaminerat vatten.

Uppdatering 5.12.2022: Analyser på hur väl BioBoxen arbetar för att motverka eventuella patogener i odlingen vid Htg Strand har gjorts och resultatet orsakade visst huvudbry. Mera information kommer snart.

Ifall någon odlare i nejden installerar EOD Nanoboost och är villig att dela med sig av erfarenheter får man gärna ta kontakt med VattRes projektledare.

Föreläsningarna ordnas inom ramarna för projektet VattRe, som finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, NTM-centralen och ÖSP:s trädgårdsutskotts utvecklingsfond. Projektet förhåller sig neutralt behandlingsmetoderna och företagen bakom dem.