Chlorinsitu IIa

Chlorinsitu IIa heter desinficeringsanläggningen för returvatten som kommer att installeras vid Handelsträdgård Martin Sigg Ab och Siggarden Ab Oy, som drivs av Jonathan Sigg. Företagen verkar i samma blockhus på 12 000 m2 och kan därför smidigt använda sig av samma recirkuleringssystem. Företagen får tillgång till desinficeringsanläggningen via Cirkulär växthusekonomi (VattRe) projektet som leasar den av ProMinent Finland Oy, som saluför sitt dotterbolag VDH Waters produkter i Finland.

Handlesträdgård Martin Sigg Ab byggde sitt blockhus år 2005 och det utvidgades förra året. I den nya delen verkar nu Siggarden Ab Oy som drivs av sonen Jonathan Sigg. Den första planteringen i den nya helheten gjordes i juli 2021. När man byggde ut växthuset gjorde man allt klart för att enkelt kunna börja recirkulera vatten, men man kopplade också växthuset till kommunalt avlopp och hittills är det dit man har lett returvattnet. Allt var alltså färdigt tillställt för att börja recirkulera, så när projektet sökte försöksodling för vattenrecirkulering kom det passligt och Martin och Jonathan anmälde intresse för att vara med. I och med att man börjar recirkulera kommer vattenmängden som man behöver släppa ut i avloppet att bli mycket mindre. Som bäst färdigställer odlarföretagen vissa rör- och elarbeten och de ser fram emot att komma i gång med recirkuleringen så fort som möjligt, medan man ännu har kvar den gamla kulturen i växthuset. Nya plantor ska planteras i juni.

Så vad är Chlorinsitu IIa för något? I korthet kan man säga att Chlorinsitu IIa är en elektrolysanläggning som använder sig av elektrisk ström, kaliumklorid och vatten för att bilda en lösning innehållande klorid och kaliumhypoklorit, som i sin tur används för att desinficera vatten. I vårt fall doseras lösningen i returvattnet och desinficerar det. Leveransen till projektet består av förfiltrering (sandfilter), själva elektrolysanläggningen och behållare för färdig produkt som ska doseras i vattnet som recirkuleras. Ytterligare har vi valt att förse anläggningen med en mätare och mätpanel för att kontinuerligt kunna följa med mängden fritt klor i det behandlade vattnet. I leveransen ingår också kringutrustning bestående av bl.a. ett antal pumpar, sensorer, ett par tankar, en blandare, installation och årlig service. Om man skulle köpa det här ”paketet”, alltså inte ta det på leasing, av ProMinent skulle det idag kosta runt 23 000 EUR (moms 0%). Endast elektrolysanläggningen kostar 11 570 EUR (moms 0%). Tillsammans med anläggningen levereras 50 kg KCl, som i det här fallet räcker till minst ett års förbrukning, och det kostar 275 EUR.

Chlorinsitu IIa saluförs i Nordamerika av företaget Zwart Systems och på YouTube har de en intressant föreläsning om användning av anläggningen i växthus, som man kan ta del av på om man vill veta mer om hur systemet fungerar. Den är förstås på engelska och man talar om ECA water (elektrokemiskt aktiverat vatten). Föreläsningen hittas här och delen om Chlorinsitu IIa börjar vid 7:25.

Ett produktblad på engelska finns här och länk till Chlorinsitu IIa på ProMinents finska sida finns här.

Vi ser fram emot att komma igång med recirkuleringen och kunna rapportera hur det fungerar!

Text och foto: Heidi Smart


23.6.2022 Reningen med Chlorinsitu IIa har avbrutits och en reklamation har sänts till leverantören av anläggningen.