Del 3 – Metoder för behandling av returvatten

På tredje och sista onlinetillfället i serien Metoder för behandling av returvatten presenterades ozonbehandling av Ari Lappi från Happico Oy och långsamfiltrering av Beatrix Alsanius, professor på Svenska Lantbruksuniversitetet (SLU). Lyssna på presentationerna här:

00:00:33  Inledande information
00:03:35  Ozonbehandling
00:32:45  Långsamfiltrering
01:31:50   Avslutande information

Här kan du läsa om företaget M. Nordström Ab som renar returvatten med hjälp av långsamfiltrering.

Föreläsningarna ordnas inom ramarna för projektet VattRe, som finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, NTM-centralen och ÖSP:s trädgårdsutskotts utvecklingsfond. Projektet förhåller sig neutralt behandlingsmetoderna och företagen bakom dem.