Rening med hjälp av långsamfiltrering

Inom växthusnäringen i kustösterbotten verkar långsamfiltrering vara den vanligaste reningsmetoden i de växthus där man recirkulerar bevattningsvatten. En av dem som valt att recirkulera är tomatodlaren Mats Nordström som driver företaget M. Nordström Ab i Övermark.

Mats inledde sin bana som växthusodlare år 1999 då han byggde upp sin första växthusodling och år 2010 valde han att börja recirkulerat returvattnet i växthuset som omfattar 0,75 ha. Returvattnet i växthuset renas med hjälp av långsamfiltrering genom stenullsgranulat i IBC tankar. Förra året utvidgade han verksamheten genom att köpa upp en växthusodling som omfattar 2,5 ha av en kollega som gick i pension. Även här recirkuleras vattnet och renas på samma sätt. En vacker vinterdag i januari besökte jag det här växthuset och fick bekanta mig med recirkuleringssystemet i den del av odlingen som är igång nu under vintern.

Körsbärstomaterna hos Mats odlas i stenullssubstrat på rännor och returvattnet (överbevattningsgrad ca 25-30%) samlas upp i 1 m3 stora tankar. Det finns en tank per ungefär 2500 m2 odlingsyta. Från tankarna pumpas returvattnet under kontrollerade former till långsamfiltren där vattnet rinner genom med en hastighet om max 150 L/m2/h. Det är viktigt att vattnet inte rinner genom för snabbt för annars hinner mikroorganismerna på filtermaterialets yta inte utföra sin uppgift, som är att ta död på svampar och bakterier. Från filtren pumpas det renade vattnet till en tank för renat vatten och råvatten.

När man recirkulerar vatten finns det alltid en risk att vattenburna sjukdomar sprids i odlingen och därför kan det vara klokt att dela upp odlingen i enheter och ha ett skilt recirkuleringssystem för enheterna. Så har Mats också gjort och i sin nya odling har han 4 slutna recirkuleringssystem. Det är också viktigt att komma ihåg att det tar ett antal veckor innan den arbetande mikrobstammen byggts upp i filtret och det börjar fungera optimalt.

Mats berättar att filtren han använder kostar några hundra euro per styck och klarar av att filtrera ca 3500 L per dygn. Det här innebär att man ganska snabbt sparar in vad man betalat för filtret bara genom att man får minskade kostnader för gödningsämnen. Mats uppskattar att han använder nästan 50% mindre gödsel genom att recirkulera.

Att optimera gödslingen när man recirkulerar är något man lär sig genom att praktisera, analysera och följa upp. Man vill att gödningsämnena och andra ämnen i vattnet som går ut till plantorna ska ligga på en viss nivå och därför tar Mats vattenprov på utgående vatten minst en gång i månaden. Ifall värdena i ett prov ligger långt ifrån den optimala nivån tar man nästa vattenprov efter en kortare tid. Analysvärdena matas in i ett uträkningsformulär i Excel och på det sättet får han fram vilka justeringar i gödselblandningen som kunde göras. Det är också bra att göra pressvattenanalys ungefär en gång i månaden när man inleder recirkuleringen, men med växande erfarenhet av recirkulering har Mats kunnat öka på intervallet mellan pressvattenanalyserna.

Returvattnet filtreras genom stenullsgranulat i IBC-tankar.
Stenullsgranulat

Stor tack till Mats för ett väldigt intressant växthusbesök!

Låter det här med långsamfiltrering intressant? Om du vill läsa mera hittar du information via t.ex. de här länkarna:

Goda exempel på rening av returvatten från odling av grönsaker och prydnadsväxter i växthus (sid 4)

Rening av returvatten från odling av gurka och tomat i växthus (sid 3)

Text och foto: Heidi Smart