Biobox vid Handelsträdgård Strand Öb – Del 1

Vid Handelsträdgård Strand har biologiska långsamfiltret Biobox nu körts några månader och försöket presenteras nu i två blogginlägg. Detta är del 1.

Handelsträdgård Strand Öb, som drivs av Joakim och Pia Strand, odlar pärl- och körsbärstomat året runt på en halv hektar. Odlingsunderlaget är torv och på senare tid har de främst använt sig av kommunalt vatten och idkat överbevattning på endast 10%. En sköljning med större vattenmängd har gjorts ungefär en gång i månaden

Handelsträdgård Strand visade i ett tidigt intresse för att gå in för recirkulering och vara med i projektet VattRe. En intressant metod för behandling av recirkulerat vatten hittades och i slutet av februari 2022 hölls ett online-möte med svenska företaget Raatec som saluför produkten Biobox. Biobox är ett biologiskt långsamfilter och boxen verkade praktisk och enkel att använda och underhålla, så man valde investera i en sådan. Projektet har kunnat stå för olika kringkostnader.

Bioboxen levereras.

Bioboxen anlände i mitten av maj och i början av juni började man släppa returvatten genom boxen för att biofilm skulle byggas upp på filtermaterialet. Materialet som används för filtrering är zeolit (mordenit, clinoptiolit och pimpsten), som är ett vulkaniskt material och ser ut som gråa stenar. Materialet har massor av porer och på stenarnas yta ska det bildas biofilm i vilken mikroorganismer frodas. Leverantören: ”När man använder BioBox™ gynnas tillväxten av goda bakterier i odlingen och utvecklingen av enzymer och nematoder. Med recirkulerande bevattning ökar rotsystemens immunförsvar och behovet av bekämpningsmedel minskar.”

I början av juni, när returvatten började släppas genom Biobox, fanns gamla plantor i blockhuset. Planen var att börja recirkulera på sensommaren. Strand hade som plan att mellanplantera, alltså placera in nya plantor mellan de gamla och kasta ut de gamla plantorna när de nya vuxit till sig. Detta är ett sätt att undvika avbrott i produktionen. Mellanplanteringen gjordes i mitten av augusti. I en diskussion med Raatec framkom att det kanske inte är lämpligt att börja recirkulera med både gamla och nya plantor i samma kretslopp så inledandet av recirkuleringen sköts fram tills de gamla plantorna skulle kastas ut.

Bioboxen på plats.

Under tiden utvecklade Strand recirkuleringssystemet. Det är viktigt att hålla ett tillräckligt långsamt flöde genom Bioboxen, flödet får vara max 400 l/h, men ju långsammare desto bättre. Flödet hos Strand regleras med en 12 V pump för långsamt flöde och flödet hålls på 270 L/h. Det är också viktigt att vattenflödet genom boxen hålls i gång konstant och att zeoliten hålls under vatten. Returvattentanken före filtret rymmer 2000 L och under natten när dräneringen avstannat tar vattnet slut. Därför installerade Strand också sensorer och ventiler som göra att flödet från boxen till dagvattentanken stängs av och samma vatten kan cirkulera genom boxen om och om igen tills returvattentanken på morgonen fylls till en viss nivå igen. Recirkuleringen av returvatten till odlingen startade i mitten av oktober och sedan slutet av oktober har flödet ”snurrat på” oavbrutet. Nämnas bör också att ingående vatten till returvattentanken filtreras genom ett finmaskigt så kallat ”strumpfilter”, som filtrerar bort alla partiklar som är större än 50 µm.

Zeoliten under vatten, bild från installationstillfället.

Biofilmen, eller snarare avsaknaden av den, har varit orsak till huvudbry. Trots att filtret har varit i gång redan länge har det inte bildats någon synlig biofilm på zeoliten. För att kontrollera om filtret tar död på algsvampar och bakterier har vattenanalyser gjorts och svaren har tråkigt nog inte varit riktigt de vi hoppades. Svaret från analyserna kommer att presenteras i ett skilt blogginlägg.

Text: Heidi Smart
Foto: Joakim Strand