Vialux M-Line – Reningens effektivitet

Vid JCON Greenhouse påbörjade man UV-desinficering av returvatten för drygt ett år sedan. Enligt ett test som gjordes i slutet av oktober fungerade desinficeringen med Privas Vialux M-line utmärkt, nu har en andra analys gjorts.

Under året som gått har systemet fungerat och renat returvatten utan att behöva pausas för service en enda gång. Man har bytt någon del, men inget som har krävt att systemet har behövt stå stilla. Man har hittills inte behövt putsa eller byta ut UV-lampan. Under några vintermånader pausades odlingen och då släcktes UV-systemet förstås ner. När det togs i bruk igen byttes sanden i sandfiltren som fungerar som förfiltrering.

Det enda förbättring Jonathan och Daniel Nordberg anser att det eventuellt finns behov av att göra gäller just förfiltreringen. Om förfiltreringen vore effektivare skulle vattnets ljusgenomsläpplighet öka och då kunde man hålla en snabbare flödeshastighet genom röret där UV-behandlingen sker. Idag blandar man ungefär 25% råvatten och 75% returvatten och når då ett T10-tal (länk) på i medeltal 23% (veckan som föregår 22.5.2023). Med nuvarande odlingsareal är flödeshastigheten ändå tillräcklig, systemet hinner väl med den mängd returvatten som kommer.

Vid JCON Greenhouse är man fortsättningsvis väldigt nöjda med recirkuleringen och UV-desinficeringen och man gör märkbara inbesparingar. Sedan man lade in nya plantor i februari i år har man klarat sig med att använda endast regnvatten. Regnvattenbassängen vid JCON Greenhouse är 7000 m3 och till den kommer vatten från 2.2 ha yta. Man bedömer också att man blandar endast ungefär hälften av den gödningsmängd man gjorde innan man började recirkulera. Vad gäller behovet av näringsämnesanalyser och justeringar i gödningen har behovet enligt odlarna knappt ökat jämfört med innan man inledde recirkulering.

Resultaten från DisinfectorCheck analysen var även denna gång goda. Vattenprovet innan rening togs efter sandfiltreringen just före UV-desinficeringen och provet efter togs just efter desinficeringen. Systemet som heter Priva Vialux M-Line hade vid tidpunkten för provtagningen registrerat 2859 driftstimmar.

I analysen som gjordes i oktober förra året var alla resultat efter <1. Enligt e-postkonversation med Eurofins är målvärdena för tillräcklig rening i desinfektionsanläggningar för vatten i växthus dessa:

Germination count <500
Fungi <25

Text och foto: Heidi Smart