Kathari UF 1 – Reningens effektivitet

En ultrafiltreringsanläggning av modell Kathari UF 1 har sedan vecka 10 varit i bruk vid Siggarden Ab Oy och Handelsträdgård Martin Sigg Ab. Reningsgraden har testats och resultatet presenteras här.

Reningsgraden har kontrollerats med en så kallad DisinfectorCheck analys vid Eurofins laboratorium i Holland. För att säkerställa att proverna togs på rätt sätt anlitades Hortilabs personal och vattenproverna sändes med deras förmedling vidare till Eurofins laboratorium i Holland.

Analyserna görs på odlade prover och svaren anges som cfu/ml. Cfu/ml betyder colony forming units (kolonibildande enheter) per milliliter och är en enhet som uppskattar antalet mikrobiella celler per milliliter. Cellerna som räknas är sådana som är levande och kan föröka sig.

Resultatet presenteras i tabellen nedan där vänstra kolumnen visar resultaten före rening och högra kolumnen visar resultaten efter rening.

Germination count 22°C cfu/ml visar mängden bakterier och svampar i proverna. Det är inte möjligt att ange exakta reningsgraden eftersom resultatet före presenteras som ”större än” 30 000 cfu/ml, men reningsgraden är åtminstone 99,8% ((30 000 – 48) / 30 000 = 0,9984).

Gällande svampar är reningsgraden 99,8% ((1 900 – 4) / 1900 = 0,9979) och gällande jäst och svampar är den också 99,8% ((2 000 – 4) / 2000 = 0,998. Detta är inte riktigt så bra som det utlovas i produktpresentationen, men enligt leverantören ändå i linje med vad man kan förvänta sig i och med att det kan vara svårt att ta 100% sterila prov.

Enligt e-postkonversation med Eurofins är målvärdena för tillräcklig rening i desinfektionsanläggningar för vatten i växthus dessa:

Germination count <500
Fungi <25

Här kan du läsa om hur systemet är uppbyggt.

Projektet kommer under kommande odlingssäsong att låta göra flera analyser av hur väl reningen fungerar.

Text och foto: Heidi Smart


Kommentar: Om man jämför värdena före ultrafiltreringen med värdena före UV-behandlingen (se här) så kan man tänka på att vattnet i UV-fallet har passerat genom ett sandfilter. Man kan också fråga sig om bakterier och svampar ackumuleras i returvattentanken i ultrafiltreringsfallet eftersom backspolningsvattnet från membranfiltret åker tillbaka till returvattentanken. Det gör i och för sig inget så länge permeatet (behandlat vatten) är tillräckligt rent.