Tematräff på bruk av artificiell intelligens i växthus (17.5.23)

Artificiell intelligens har funnits mycket på ytan de senaste månaderna. Agrihubis Tematräff på 17.5. klo 9-11 granskar, hurudant är läget med användning av artificiell intelligens i växthus. Datainsamling från två tomathus och data-analys i Digitomkku projektet används som en fallstudie.
Många håll är numera efter data från växthusodlingar: forskare, utvecklare av olika IT-baserade lösningar och tjänster, myndigheter som skapar lag på reglering av miljöeffekter av jordbruk…
Mervärdet av data måste ändå först och främst gå till odlare och de bestämmer, vem som får använda deras data.
Utvecklingen går framåt till den riktningen, att odlarna kunde ge lov för andra håll att använda sina data automatiskt, dvs. genom program som enligt på förhand bestämda kriterier av odlare antingen säger ja eller nej till begäran gällande bruk av data. Då blir användning av data rimlig och samtidigt rättvis och stör inte odlarnas vanliga arbete.
Om du vill vara med på tematräffen, du måste först registrera dig vid https://maaseutuverkosto.fi/agrihubi/vid. Därefter kan du anmäla dig på tematräffen på den följande address: https://maaseutuverkosto.fi/…/tekoalyn-hyodyntaminen…/. Där hittar du sedan Teams-länken för att komma med på träffen.
Efter introduktioner i ämnet och en fallstudie om utvecklingen av artificiell intelligens i tomatodlingar diskuteras hur datakvalitet och dataauktorisering skulle kunna främjas samt hinder som finns i databruk och hur hinder kan undanröjas i enlighet med rättvisa spelregler.
Dataträff arrangeras av IFDEA-projektet som leds av Tammerfors universitetet (https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/ifdea)