Del 2 – Metoder för behandling av returvatten

På andra onlinetillfället i serien Metoder för behandling av returvatten presenterades UV-C desinficering av Kees van der Kruk och Stef Batenburg på Priva och ultrafiltrering av Piet-Hein Le Poole på Hatenboer Water. Lyssna på presentationerna här:

00:01:00  Inledande information
00:04:00 UV-C desinficering
00:37:05  Ultrafiltrering
00:55:25  Avslutande information

VattRe följer med recirkuleringen vid JCON Greenhouse som desinficerar sitt returvatten med UV-C, här kan man läsa om det. En text om hur det gick att hålla näringsbalansen i bevattningsvattnet under de första månaderna när recirkuleringen inleddes hittas här.

Föreläsningarna ordnas inom ramarna för projektet VattRe, som finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, NTM-centralen och ÖSP:s trädgårdsutskotts utvecklingsfond. Projektet förhåller sig neutralt behandlingsmetoderna och företagen bakom dem.