QuantiFarm – EU projekt som forskar nyttor av digitaliska lösningar för odlare

QuantiFarm, ett EU-projekt med ett flertal deltagare från olika länder,  ska ta reda på nyttor av digitaliska lösningar för primärproducenter. Två växthusodlare från Närpes är med i projektet som Test Cases. De är med i projektet genom  Naturresursinstitutet, som är QuantiFarms projekt partner i Finland.  Läs mer från pressmeddelandet (på svenska) vad QuantiFarm handlar om. QuantiFarm, jossa on osallisina useita EU-maita, selvittää digitaalisten teknologioisen hyödyt alkutuottajille. Kaksi närpiöläistä kasvihuonetuottajaa on mukana hankkeessa Luken kautta Luken ollessa hankkeen suomalainen partneri. Lue lehdistötiedotteesta (suomeksi) lisää, mitä QuantiFarmissa tehdään ja tavoitellaan.