Planen att desinficera returvatten med kaliumhypoklorit övergavs

Ibland får man tänka om, så gick det med planen att desinficera returvatten med kaliumhypoklorit.

Vid odlingarna Handelsträdgård Martin Sigg och Siggarden som verkar i samma utrymmen var avsikten att desinficera returvatten för recirkulering med kaliumhypoklorit framställt av kaliumklorid i en elektrolysprocess. Under arbetets gång, innan själva elektrolysanläggningen hade hunnit bli levererad till odlingarna, kom det via omvägar fram att det inom EU numera är förbjudet att använda kaliumklorid i elektrolysprocesser för framställning av biosidprodukter. Leverantören av elektrolysanläggningen föreslog att vi i stället skulle använda natriumklorid, men eftersom natrium hämmar plantors tillväxt var det alternativet inte en möjlighet för projektet.

Försöket avblåstes och den utrustning som redan hade blivit levererad returnerades. Ersättande metoder och möjligheter utreds som bäst.

Text och foto: Heidi Smart