Onlinepresentationer om metoder för behandling av returvatten

Vill du bekanta dig med olika metoder att behandla returvatten, även kallat överrinnings- eller dräneringsvatten, för recirkulering i växthus? ÖSP:s projekt Cirkulär växthusekonomi (VattRe) erbjuder här ett fint tillfälle att göra det.

11.11.2022 ANMÄLAN ÄR ÖPPEN och man kan fortfarande anmäla sig till de två senare tillfällena.

Tre presentationstillfällen ordnas online via Teams onsdagarna 9.11, 23.11 och 7.12 kl. 13-14.30. Totalt sex olika behandlingsmetoder, som alla har lite olika infallsvinklar, presenteras. Vid första tillfället presenteras biologiska filtret BioBox och EOD Nanoboost på svenska, vid andra Vialux-Line UV desinficering och TAVO-serien för ultrafiltrering på engelska och vid tredje tillfället presenteras ozonering med Happicometoden på finska och långsamfiltrering på svenska.

Man kan delta i ett eller flera av tillfällena och man anmäler sig här senast måndag 21.11.2022. Här följer föreläsarnas korta presentationer av de olika metoderna:

– Onsdag 9.11 kl. 13 –
Presentationerna hålls på svenska.

Biologiska filtret BioBox – RaaTec, Thomas Merlöv (SWE)
BioBox skapar ett naturligt sätt att långsamt rena och stärka mikrolivet i returvattnet, enkelt ”som en frisk bäck i naturen”. Om filtret sköts på rätt sätt är det näst intill outslitligt och kräver inga stora underhåll. BioBox skapar tigersvampar som tar hand om eventuella skadesvampar när de passerar genom filtret.

Syresättning med EOD Nanoboost – EOD Europe, Timo Kantola och Matts-Erik Lindqvist (Hatec Baltic) (FIN)
Med Nanoboost ökar man syrehalten i bevattningsvattnet och gör på så sätt plantorna starkare och mera motståndskraftiga mot sjukdomsalstrare. Mängden syre i vattnet ökas med hjälp av nanobubblor (mikroskopiskt små bubblor som innehåller syre). Nanoboost används i Finland på försöksnivå inom vattenrecirkulering.

– Onsdag 23.11 kl. 13 –
Presentationerna hålls på engelska.

Vialux-Line UV-desinficering – Priva, Kees van der Kruk och Stef Batenburg (NL)
UV-C strålning kan bryta ner bakteriers, virus och sporers DNA och RNA, vilket betyder att strålningen oskadliggör dessa. Man känner inte till några mikroorganismer som kan stå emot UV-C strålning.

TAVO-serien för ultrafiltrering – Hatenboer Water, Piet-Hein Le Poole (NL)
TAVO ultrafiltreringsserien gör det möjligt för odlare att desinficera returvatten i växthusen så att vattnet kan återanvändas. TAVO ultrafiltreringsanläggningarna använder lite energi och filtrerar bort partiklar ner till 0,02 mikron, bakterier (LOG5 – 99,999 %) och virus (LOG4 – 99,99 %). Värdefulla näringsämnen filtreras inte bort. Systemet är uppkopplat och man har insyn i hur det presterar 24/7.

– Onsdag 7.12 kl. 13 –
Presentationen hålls på finska.

Ozonering med Happicometoden – Happico, Ari Lappi (FIN)
När ozonvatten används på rätt sätt är det mycket effektivt och säkert för att utrota sjukdomsalstrare i växthusmiljö. Ozonvatten motverkar rotsjukdomar, svampsjukdomar och många av skadegörarna. Ozonvattenanläggningen kan kopplas till recirkuleringssystemet för att rena returvattnet och ozon håller rörsystemen rena.

Långsamfilter och deras kapacitet att rena näringslösningen i slutna odlingssystem – Beatrix Alsanius, SLU, Inst. f. biosystem och teknologi, Alnarp (SWE)
Långsamfiltrering har under lång tid använts för att rena dricksvatten. I hortikulturella produktionssystem introducerades det i början av 1990-talet. Uppbyggnaden är snarlik, men hänsyn måste tas till de särskilda villkor i hortikultur. Dels är halten organiskt material i dräneringsvatten från slutna odlingssystem mycket högre och dels behöver ett bredare spektrum av sjukdomsalstrare beaktas. I detta seminarium presenteras uppbyggnad, systemparametrar, såsom filtermaterial och flödeshastighet samt långsamfiltrens förmågan att bortta olika grupper av patogener. Avgränsningar till andra filtreringsmetoder kommer att beskrivas. Exempel från forskning och tillämpning presenteras.

P.S. Länk till anmälningsformuläret högre upp.

Föreläsningarna ordnas inom ramarna för projektet VattRe, som finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, NTM-centralen och ÖSP:s trädgårdsutskotts utvecklingsfond. Projektet förhåller sig neutralt behandlingsmetoderna och företagen bakom dem.