Bekämpning av vita flygare och tomatgallkvalster på Trädgårdsexpo, torsdag 1.9.2022

På trädgårdsexpå torsdag 1.9. ger vi två presentationer på växtskydd kl. 13-15 (Red & Green, det stora mötesrummet i källarvåningen):

1) Kan bekämpningen av vita flygare förbättras? Vi berättar kort vad som gjorts i Jaustra projektet och därefter fokuserar på uppföljning av vita flygare. Vi har uppföljt vita flygare, Macrolophus och Encarsia med olika tätheter av gula fällor av tomat (mellanplanterad och “engångsplanterad”) och förstår nu bättre, vad är det effektivaste antalet av fällor som ger bästa resultat med minimerat arbete.
Kom och bekanta dig hur “värmekartor” hjälper dig att lokalisera kolonier av vita flygare i växthuset och förstå om kolonier kräver extra behandlingar med nyttodjur eller andra metoder.
Vi presenterar även ett praktiskt fall av en hög population av vita flygare där uppföljningen i samband av integrerad bekämpning hjälpte till att få situationen i kontroll. (Irene Vänninen, Sandra Blomqvist och Esa Palmujoki).
2) Tomatgallkvalster: hur bekämpas det nu och hurudana biologiska lösningar är påkommande – och är de bättre än bekämpning med biorationella ämnen såsom Agricolle eller Carbonkick. (Esa Palmujoki och Irene Vänninen).
Välkommen även till monteren av ÖSP där du kan bekanta dig med nätplatsen vakra.fi och dess material på växtskydd och andra ämnen.