Digitomkkus webcafé på svenska – materialen nu i youtube

Skåda varför används växtfysiologiska givare i praktiska odlingar och exempel på hur används data i beslutsfattandet, samt hur tomaternas sockerhalt kan mätas utan att skära tomater. 2Grows och Pylots representanter deltog också och presenterade sina digitaliska lösningar för växthusodlingar. Länken till Digitomkkus youtube kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCOEsfYhdaf8XMyrDwmPYTSw