Styrgruppens första möte

Torsdag 31.3.2022 höll VattRes styrgrupp sitt första möte och i dessa tider var glädjande att hela sju av nio medlemmar kunde vara med, endera på plats eller via videolänk. Vi diskuterade vad som gjorts hittills och vad som är på gång inom projektet, samt definierade styrgruppens uppgifter.Styrgruppen har inget ansvar för att genomföra eller administrera projektet, utan ska främst delta i att planera kommande åtgärder och fungera som bollplank för projektledare. T.f. trädgårdsombudsman David Pettersson valdes till ordförande och projektledare Heid Smart valdes till sekreterare för styrgruppen.

 

Det är glädjande att styrgruppen representerar flera olika intressegrupper. Styrgruppens sammansättning är följande:

Joakim Strand, trädgårdsutskottets ordförande

David Pettersson, t.f. trädgårdsombudsman

Jens Ekström, Inderfjärdens trädgård

Emma Granö-Ring, Granös grönsaker

Kaisa Haga, ProAgria

Markus Böling, Närpes vatten

Filip Högnabba, Hortilab

Petri Svanbäck, NTM-centralen

Heidi Smart, projektledare

 

Styrgruppens nästa möte hålls i oktober.

 

Text och foto: Heidi Smart