Digitomkku-projektet har fått förlängning till slutet av juni 2022

Under förlängningsperioden samlas mer data veckovis på brix-värdet i försöksodlingarna i samband med att data samlas även på klimat förhållandena och tomatplantornas fysiologi, som används för att bestämma tomaternas brix-värde.

Digitomkku-projektet organiserar ett antal olika evenemang 2022.
Den 10.2. organiseras en timmes webcafe via nätsidor på Digimaatalous.fi. Den 17.3. eller 18.3. organiseras ett lokalt seminarium eller webbinarium (beroende på koronaläget) i Närpes om vad som har gjorts inom projektet i försöksodlingarna. Mot slutet av våren skapas en färdplan för digitala metodernas framtid inom tomatodling i Finland – olika IoT-firmor samt odlare, rådgivare och forskare inbjuds att delta i skapandet av färdplanen.