Recirkulering av returvatten vid salladsodling

I Connys växthus odlas sallad. I en salladsodling är överbevattningsgraden närmare 70% och därför är det en självklarhet att returvattnet återvänds, alltså recirkuleras.

Returvattnet samlas upp i returvattentankar som är placerade under salladslinjerna och varje tank är kopplad till ett eget recirkuleringssystem (bild 1). Från tanken pumpas vattnet upp till ett sandfilter (bild 2) som tar bort grova partiklar som t.ex. humus och därifrån pumpas det via ett nätfilter (bild 3) vidare till gödselblandaren. Iblandningen av gödningsämnen är automatiserad och via en pekskärm (bild 4) kan ledningstal och pH justeras. I gödselblandaren tillsätts vid behov också kommunalt färskvatten, detta sker när en givare i returvattentanken signalerar att vattennivån i tanken är för låg. Efter att returvattnets egenskaper justerats i gödselblandaren passerar det ännu via ett lamellfilter innan det igen går ut på salladslinjerna.

Det nuvarande recirkuleringssystemet har varit i bruk sedan 2013 och det har inte varit några problem med driften av systemet och det kräver inte mycket underhåll. Till kontinuerligt underhåll hör bara att sandfiltret ska backspolas en gång per dag, men för att göra det krävs bara ett knapptryck. Det har inte heller varit några problem med patogener i vattnet förrän i somras då det var otroligt varmt. Då fick man problem med algsvampen pythium, som trivs när bevattningsvattnet är varmt och innehåller mindre syre.

För att undvika problem med pythium i framtiden har Conny som experiment på två linjer installerat ett långsamfilter (bild 5), som dagligen filtrerar en tredjedel av den vattenmängd som ryms linjernas returtank. Långsamfiltret hoppas han ska filtrera bort pythium. Samtidigt kan det i det cirkulerande vattnet bildas en god bakteriekultur, som gör plantorna motståndskraftiga. Conny har också planer på att börja syresätta vattnet för att göra vattnet mindre gynnsamt för pythium.

Bild 1: Recirkuleringssystem
Bild 2: Sandfilter
Bild 3: Nätfilter
Bild 4: Pekskärm
Bild 5: Långsamfilter

Stort tack till Conny som delade med sig av sin erfarenhet och sina tankar kring recirkulering!

Text och foto: Heidi Smart