Parasitering av vita flygare och produktion av nyttoorganismer

Kan man spara pengar genom att producera sina egna nyttoorganismer? Att lämna kvar blad på golvet efter bladning kan ge parasitstekeln Encarsia formosa tid att kläckas.

Vårt mål men denna provtagning är således att ta reda på ifall det faktiskt lönar sig att försöka föda upp egna populationer av Encarsia genom att spara blad på golvet upp till en vecka efter bladning. Om detta visar sig vara lyckat kunde odlare spara både tid och pengar.

I ett antal växthus har ett annat ämne av intresse undersökts: kläckningsgraden av Encarsia formosa och betydelsen av att lämna kvar bladen på golvet efter bladning. Kläcks Encarsia från de blad som ligger på golvet (Figur 1) och kan man förbättra effekten av biologisk bekämpning genom att lämna kvar bladen på golvet? I så fall, hur länge ska man då låta bladen ligga på golvet?

Figur 1 Parasiterade puppor på blad som tagits bort under bladning

 

Vi tog bladprov som gicks igenom samma dag som bladning (dag ett) och lämnade kvar två korgar med bladprov som gicks igenom fyra dagar efter bladning och sju dagar efter bladning (Figur 2). Puppor och kläckta puppor av Encarsia räknades och resultaten jämfördes med varandra – hur många kläckta puppor fanns det dag 1 och 4 jämfört med dag 7? Lönar det sig att lämna bladen på golvet en hel vecka? Svaren på dessa frågor hoppas vi få inom kort. Under tiden mättes även temperaturen på golvet, eftersom kläckningen kan påverkas av golvtemperaturen. Kläckningen främjas av varmare temperaturer. Skillnader och förändringar i luftfuktighet och temperatur kan möjligtvis förklara variationer i parasiteringsgrad – samt ge instruktioner för var i växthuset bladen borde lämnas för optimal parasitering.

Figur 2 Blad som lämnats kvar i gångarna efter bladning