Nibio webbinarier om odling och marknadsföring av växthusgrönsaker

Norges forskningsinstitut Nibio erbjuder två webbinarier om odling och marknadsföring av växthusgrönsaker

Program och anmälningar:

Webbinarie på engelska 17.6.2021 kl. 9:00-16:15 för forskare och andra intresserade om forskningsresultat.
Anmälning till webbinariet: https://nibio.pameldingssystem.no/biofresh
Programmet innebär, bland andra teman, föredrag om nya sätt att optimera tomatodling i växthus samt förbättring av produktkvaliteten och konsumentacceptans av grönsaker.

Webbinarie på norska 24.6.2021 kl. 9:00-14:30 för odlare, förnödenhetsfirmor, statliga institutioner och andra intressegrupper.
Anmälning till webbinariet: https://nibio.pameldingssystem.no/biofresh-24juni
Programmet innebär, bland andra teman, föredrag om hur topbelysing inverkar på effekten av led-mellanbeslyning samt vad uppnåddes med innovationsprocessen för tomater för storkök.”