Infoblad från Digimaatalous

Dataplattformer används för att samla in alla data från växthus på en plats.
Pratstyrd dokumentation med Noptera friar händer för arbetet vid plantregistrering.

Läs mer nedan (på finska):

Data-alustat kasvihuonetuotantoon

Puheohjaus datankeruussa – esimerkki tomaatinviljelystä