Projektet Jaustra avancerar enligt planerna

I början av februari 2021 inleddes följande steg i projektutvecklingen: bladprov från kommersiella växthus och mätning av parametrar som påverkar spridning av vita flygare!

Vad händer med vita flygare och nyttodjur som tas bort vid bladningen? Hur stora mängder försvinner egentligen med bladen och hur stor del kläcks och återvänder till plantorna ifall  bladen lämnas kvar i växthuset en stund efter bladningen? Dessa frågor hoppas vi kunna svara på genom att räkna antalet larver, puppor och kläckta vita flygare samt macrolophus och encarsia på blad som tas bort.

Samtidigt som vi tar en närmare titt på bladen har vi även placerat ut så kallade temploggers i växthusen. Temploggers mäter luftfuktighet och temperatur i växthuset. Målet är att med hjälp av 60 (!) loggers per växthus kunna identifiera skillnader i temperatur och luftfuktighet och undersöka ifall det finns något samband mellan temperatur, luftfuktighet och förekomst samt utveckling av vita flygare. Vi mäter även bladens klorofyllhalt med hjälp av en så kallad porometer. Klorofyllhalten ger oss en uppfattning om plantans förmåga att fotosyntetisera, vilket berättar hur plantan mår. En frisk planta kan fotosyntetisera normalt, medan en planta som angripits av vita flygare och är täckt i honungsdagg inte kan fotosyntetisera lika bra. Planthälsan påverkar bland annat skördemängden, kvalitén på skörden och resistens mot angrepp av skadegörare.

 

Vi hoppas på att kunna ordna ett diskussionstillfälle för de odlare som deltagit i intervjuerna då läget tillåter!

Bladprov, mätningar av ovanstående parametrar och utredning av deras inverkan på spridning och förekomst av vita flygare kommer troligtvis att fortsätta fram till hösten/vintern 2021.