Digitomkku-video

Den nya Digitomkku-videon finns nu tillgänglig på Bodens sidor!

Digitomkku har tillsammans med projekt Boden lagat en video som visar hur två av Digitomkkus testbäddar (växthusodlingar) jobbar och hur man använder mätinstrumentet Phytosense i praktiken.

https://boden.fi/alla-videor/32-oesterbottens-svenska-producentfoerbund/356:digitomkku